Politica de confidentialitate


In timp ce navigati pe www.autonik.ro, cookie-urile de publicitate vor aparea pe computer, astfel incat sa intelegem ceea ce va intereseaza. Afisarea partenerului nostru de publicitate, AdRoll, ne permite sa va prezentam o publicitate redirectionata spre alte site-uri bazata pe interactiunea dvs. anterioara [site-ul companiei]. Tehnicile folosite de partenerii nostri nu colecteaza informatii personale cum ar fi numele, adresa de email, adresa postala sau numarul de telefon. Puteti vizita pagina aceasta (http://www.networkadvertising.org/choices/) pentru a renunta la AdRoll si reclamele partenerilor lor.

 

Controlarea Cookie-urilor

 

Cookie-urile si semnalizatoarele web reprezinta in general, tehnologia care conduce colectarea informatiilor de navigare, de aseamenea puteti sa blocati cookie-urile pentru a controla colectarea de date referitoare la publicitatea bazata pe interese. Puteti face acest lucru prin intermediul browser-ului de internet. Pentru instructiuni, verificati informatiile tehnice ale browserului. Prevenirea browser-ului de a accepta cookie-uri previne colectarea informatiilor de catre browser-ul dvs. cu scopul de a distribui reclame bazate pe interese. De asemenea, poate dezactiva sau interfera cu caracteristile de cumparaturi pe site-urile noastre si alte site-uri pe care le vizitati. De exemplu, cookie-urile ne permit sa pastram selectiile cosulului de cumparaturi cand navigati la distanta si apoi reveniti la pagina de comanda. Cookie-urile ne permit sa va recunoastem ca titular de cont cand reveniti la site-urile noastre. Cele mai multe browsere accepta in mod automat cookie-uri. Va recomandam sa lasati cookie-urile "pornite" pentru a va putea oferi o mai buna experienta de cumparaturi pe site-urile noastre.  


1. Ce informatii colecteaza www.autonik.ro si cum folosim aceste informatii?

 

Colectam date despre activitatile dvs. care nu va identifica personal sau direct cand vizitati site-ul nostru, site-ul de entitati pentru care oferim reclame ("Agentii de publicitate"), sau site-urile si serviciile noastre online unde afisam reclame ("Editorii"). Aceste informatii pot include continutul vizualizat, data si ora vizualizarii continutului, produsele achizitionate, sau informatii despre locatia dvs. asociata cu adresa de IP. Folosim informatii colectate pentru a va oferi reclame relevante (denumite "Redirectionarea"). Colectam informatii despre locul unde ati vazut anunturile oferite si cele pe care ati dat click.

Noi nu directionam anunturi catre dvs. cu caracter personal, cum ar fi informatii legate de rasa sau origine etnica, opinii politice, convingeri religioase sau alte convingeri de natura similara, apartenenta la un grup, starea de sanatate fizica sau psihica sau viata sexuala. In cazul in care ne este permis de lege, lucram cu companii de sanatate si fitness, si va putem arata anunturi relevante bazate pe interesul dvs. in legatura cu aceste subiecte.  

 

In momentul efectuarii unei comenzi on line, Clientul declara ca a luat cunostinta si este intru totul de acord cu cele mentionate mai sus.

 

As you browse www.autonik.ro, advertising cookies will be placed on your computer so that we can understand what you are interested in. Our display advertising partner, AdRoll, then enables us to present you with retargeting advertising on other sites based on your previous interaction with [company website]. The techniques our partners employ do not collect personal information such as your name, email address, postal address or telephone number. You can visit this page (http://www.networkadvertising.org/choices/) to opt out of AdRoll and their partners’ targeted advertising.

 

Controlling Cookies

 

Because cookies and web beacons are the technology generally driving collection of browsing information, you can also block cookies to control data collection related to interest-based advertising. You can typically do so through your Internet browser. For instructions, check your browser’s technical information. Preventing your browser from accepting cookies prevents the collection of your browsing information for purposes of delivering interest-based ads. However, it may also disable or interfere with shopping features on our sites and other sites that you may visit. For example, cookies allow us to hold your shopping cart selections when you navigate away and then return to the order page. Cookies also allow us to recognize you as an account holder when you return to our sites. Most browsers accept cookies automatically. We recommend that you leave cookies “turned on” so we can offer you a better shopping experience on our sites.


1. What information does www.autonik.ro collect and how do we use that information?


We collect data about your activities that does not personally or directly identify you when you visit our website, the website of entities for which we serve advertisements (our “Advertisers”), or the websites and online services where we display advertisements (“Publishers”). This information may include the content you view, the date and time that you view this content, the products you purchase, or your location information associated with your IP address. We use the information we collect to serve you more relevant advertisements (referred to as “Retargeting”). We collect information about where you saw the ads we serve you and what ads you clicked on.

We do not target ads to you based on sensitive personal data, such as information related to race or ethnic origin, political opinions, religious beliefs or other beliefs of a similar nature, trade union membership, physical or mental health or condition or sexual life.  Where permitted by law, we do work with health and fitness companies and may show you more relevant ads based on your perceived interest in these topics.